ระบบกล้องจับรถฝ่าไฟแดง พร้อมอ่านป้ายทะเบียน

จุดเด่นคือ ความแม่นยำในการอ่านป้ายทะเบียน (99%), รองรับ 4 ช่องทางพร้อมอ่านสัญญาณไฟจราจรในกล้องเดียว, รองรับ รถยนต์ จักรยานยนต์ รถทูต ทหาร ตำรวจ รถประเทศเพื่อนบ้าน

วีดีโอการทำงาน

ตรวจจับรถฝ่าไฟแดง
พร้อมบันทึกทะเบียนรถทั่วไป

ครอบคลุมป้ายทะเบียนหลากหลายที่ใช้ในไทย

ป้ายทะเบียนรถที่ใช้งานจริงในประเทศไทย มีความหลากหลายค่อนข้างมาก หากสังเกตุให้ดี ท่านจะพบว่ามีรถป้ายทะเบียนเหล่านี้วิ่งอยู่ด้วย

และต้องอ่านชื่อจังหวัดให้ครบถ้วน เพราะเลขทะเบียนแต่ละจังหวัด สามารถซ้ำกันได้ รวมทั้งรถประเทศ AEC

อ่านป้ายทะเบียนรถแม่นที่สุด (99%)

PPA RedLight มีจุดเด่นคือการใช้ระบบตรวจสอบเลขทะเบียนที่แม่นยำที่สุด PPA LicensePlate ซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถรองรับป้ายทะเบียนที่ใช้งานจริงในประเทศไทย ซึ่งนับว่าเป็นงานที่ท้าทายทีเดียว เพราะต้องสามารถรองรับชื่อจังหวัด ที่ตัวอักษรมีขนาดเล็กที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง และมีป้ายทะเบียนจำนวนหนึ่งที่ ป้ายลอก ซีดจาง กรอบป้ายบังตัวอักษร น็อตบัง โคลนบัง ติดทอง ติดสติ๊กเกอร์ นอกจากนั้นยังต้องรองรับทุกกรณีดังกล่าว ในเวลากลางคืน และเมื่อฝนตกหนัก หรือมีหมอกควัน

การติดตั้งใช้งาน

เตรียม คอมพิวเตอร์ และ กล้อง IP Camera สเปคตาม Datasheet
ตั้งกล้องให้ตรวจจับจากทางด้านหลังของรถ เพื่อให้เห็นสัญญาณไฟจราจรด้วย เมื่อมีรถฝ่าไฟแดง โปรแกรมจะประมวลภาพก่อนข้ามเส้นขาว ภาพหลังข้ามเส้นขาว และอ่านป้ายทะเบียนรถเป็น ข้อความ(Text) ตัวเลข ตัวอักษร ชื่อจังหวัด ยี่ห้อรถยนต์ สีของรถยนต์
หลังจากนั้นจะบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถค้นหารถฝ่าไฟแดงได้ภายหลัง, ส่งข้อมูลไป Server Command Center, ส่งข้อมูลไประบบออกใบสั่ง หรือระบบอื่นๆผ่าน API และการดำเนินการอื่นตามที่ตั้งค่าไว้

คุณสมบัติของโปรแกรม PPA RedLight

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก Datasheet

บริษัท พีพีเอ อินโนเวชั่น จำกัด

Line: @PPAinnovation

089-321-2777

สำรอง 093-321-4255