ระบบกล้องอ่านป้ายทะเบียนรถ PPA LicensePlate

ตรวจจับป้ายทะเบียนรถ และอ่านเลขทะเบียน ให้เป็นตัวเลข ตัวอักษร ชื่อจังหวัด ได้โดยอัตโนมัติ จุดเด่นคือ ความแม่นยำสูง รองรับ รถยนต์ จักรยานยนต์ รถทูต ทหาร ตำรวจ รถประเทศเพื่อนบ้าน

หน้าจอระบบอ่านป้ายทะเบียน

ระบบกล้องจับรถฝ่าไฟแดง พร้อมอ่านทะเบียนรถ PPA RedLight

รองรับ 4 ช่องทางพร้อมอ่านสัญญาณไฟจราจรในกล้องเดียว, อ่านป้ายทะเบียนแม่นยำสูง, รองรับ รถยนต์ จักรยานยนต์ รถทูต ทหาร ตำรวจ รถประเทศเพื่อนบ้าน

ระบบกล้องจับความเร็วรถ และอ่านป้ายทะเบียนรถ PPA Speeding

อ่านป้ายทะเบียนแม่นยำสูง, รองรับ 4 ช่องทางในกล้องเดียว, รองรับ รถยนต์ จักรยานยนต์ รถทูต ทหาร ตำรวจ รถประเทศเพื่อนบ้าน

ระบบกล้องจับรถเปลี่ยนเลนเส้นทึบ พร้อมอ่านป้ายทะเบียน PPA LaneChange

รองรับ 4 ช่องทางในกล้องเดียว, อ่านป้ายทะเบียนแม่นยำสูง, รองรับ รถยนต์ จักรยานยนต์ รถทูต ทหาร ตำรวจ รถประเทศเพื่อนบ้าน

ซอฟต์แวร์ระบบกล้องอ่านเลขตู้คอนเทนเนอร์ และเลขทะเบียนรถ PPA Container

ความแม่นยำสูง, รองรับทั้งเลขคอนเทนเนอร์ด้านบนตู้ ด้านข้างตู้ และด้านหลังตู้, ลดความผิดพลาดกรณีใช้คนจดหมายเลขตู้, ประหยัดเวลาในการรอคิวเข้าลานจอด

ระบบสแกนใต้ท้องรถ พร้อมอ่านป้ายทะเบียน PPA Wise UV

แสดงภาพใต้ท้องรถเปรียบเทียบกับครั้งล่าสุด, อ่านป้ายทะเบียนแม่นยำสูง, รองรับ รถทั่วไป รถทูต ทหาร ตำรวจ รถประเทศเพื่อนบ้าน

About PPA

© Copyright PPA Innovation Co., Ltd.