ระบบกล้องอ่านป้ายทะเบียนรถ PPA LicensePlate

ตรวจจับป้ายทะเบียนรถ และอ่านเลขทะเบียน ให้เป็นตัวเลข ตัวอักษร ชื่อจังหวัด ได้โดยอัตโนมัติ จุดเด่นคือ ความแม่นยำสูง รองรับ รถยนต์ จักรยานยนต์ รถทูต ทหาร ตำรวจ รถประเทศเพื่อนบ้าน

ระบบกล้องจับรถฝ่าไฟแดง พร้อมอ่านทะเบียนรถ PPA RedLight

รองรับ 4 ช่องทางพร้อมอ่านสัญญาณไฟจราจรในกล้องเดียว, อ่านป้ายทะเบียนแม่นยำสูง, รองรับ รถยนต์ จักรยานยนต์ รถทูต ทหาร ตำรวจ รถประเทศเพื่อนบ้าน

ระบบกล้องจับความเร็วรถ และอ่านป้ายทะเบียนรถ PPA Speeding

อ่านป้ายทะเบียนแม่นยำสูง, รองรับ 4 ช่องทางในกล้องเดียว, รองรับ รถยนต์ จักรยานยนต์ รถทูต ทหาร ตำรวจ รถประเทศเพื่อนบ้าน

ระบบกล้องจับรถเปลี่ยนเลนเส้นทึบ พร้อมอ่านป้ายทะเบียน PPA LaneChange

รองรับ 4 ช่องทางในกล้องเดียว, อ่านป้ายทะเบียนแม่นยำสูง, รองรับ รถยนต์ จักรยานยนต์ รถทูต ทหาร ตำรวจ รถประเทศเพื่อนบ้าน

ซอฟต์แวร์ระบบกล้องอ่านเลขตู้คอนเทนเนอร์ และเลขทะเบียนรถ PPA Container

ความแม่นยำสูง, รองรับทั้งเลขคอนเทนเนอร์ด้านบนตู้ ด้านข้างตู้ และด้านหลังตู้, ลดความผิดพลาดกรณีใช้คนจดหมายเลขตู้, ประหยัดเวลาในการรอคิวเข้าลานจอด

ระบบสแกนใต้ท้องรถ พร้อมอ่านป้ายทะเบียน PPA Wise UV

แสดงภาพใต้ท้องรถเปรียบเทียบกับครั้งล่าสุด, อ่านป้ายทะเบียนแม่นยำสูง, รองรับ รถทั่วไป รถทูต ทหาร ตำรวจ รถประเทศเพื่อนบ้าน