โปรแกรมตรวจสอบทะเบียนรถ พร้อมระบบตรวจจับป้ายทะเบียน PPA License Plate

คือ AI ที่สามารถอ่านป้ายทะเบียนรถ จากกล้องวงจรปิด ให้เป็นตัวเลข ตัวอักษร ชื่อจังหวัด ได้โดยอัตโนมัติ เป็นบริษัทแรกของไทย (2006) แม่นยำสูงสุดระดับสากล (99%) รองรับ รถยนต์ จักรยานยนต์ รถทูต ทหาร ตำรวจ รถประเทศเพื่อนบ้าน

โปรแกรมจับรถฝ่าไฟแดง พร้อมอ่านทะเบียนรถ PPA RedLight

จุดเด่นคือ อ่านทะเบียนรถแม่นยำที่สุดในประเทศ (99%) รองรับ รถยนต์ จักรยานยนต์ รถทูต ทหาร ตำรวจ รถประเทศเพื่อนบ้าน