ระบบกล้องจับความเร็วรถแบบเฉลี่ย พร้อมอ่านป้ายทะเบียนรถ

จุดเด่นคือ วัดความเร็วรถละเอียดกว่ากล้องจับความเร็วทั่วไป, อ่านป้ายทะเบียนแม่นยำสูง (99%), รองรับ 4 ช่องทางในกล้องเดียว, รองรับ รถยนต์ จักรยานยนต์ รถทูต ทหาร ตำรวจ รถประเทศเพื่อนบ้าน

วีดีโอการทำงาน

ตรวจจับความเร็วรถ
พร้อมบันทึกทะเบียนรถทั่วไป

ครอบคลุมป้ายทะเบียนหลากหลายที่ใช้ในไทย

ป้ายทะเบียนรถที่ใช้งานจริงในประเทศไทย มีความหลากหลายค่อนข้างมาก หากสังเกตุให้ดี ท่านจะพบว่ามีรถป้ายทะเบียนเหล่านี้วิ่งอยู่ด้วย

และต้องอ่านชื่อจังหวัดให้ครบถ้วน เพราะเลขทะเบียนแต่ละจังหวัด สามารถซ้ำกันได้ รวมทั้งรถประเทศ AEC

อ่านเลขทะเบียนรถแม่นที่สุด (99%)

PPA Speeding มีจุดเด่นคือการใช้ระบบตรวจสอบเลขทะเบียนที่แม่นยำที่สุด PPA LicensePlate ซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถรองรับป้ายทะเบียนที่ใช้งานจริงในประเทศไทย ซึ่งนับได้ว่าเป็นงานที่ท้าทายทีเดียว เพราะต้องสามารถรองรับชื่อจังหวัด ที่ตัวอักษรมีขนาดเล็กที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง และมีป้ายทะเบียนจำนวนหนึ่งที่ ป้ายลอก ซีดจาง กรอบป้ายบังตัวอักษร น็อตบัง โคลนบัง ติดทอง ติดสติ๊กเกอร์ นอกจากนั้นยังต้องรองรับทุกกรณีดังกล่าว ในเวลากลางคืน และเมื่อฝนตกหนัก หรือมีหมอกควัน

การติดตั้งใช้งาน

เตรียม คอมพิวเตอร์ และ กล้อง IP Camera สเปคตาม Datasheet
ปกติติดตั้งหลายจุดตลอดเส้นทาง เช่น ทุกๆ 10 กม. (ขั้นต่ำ 2 จุด) สามารถตรวจจับความเร็วได้ละเอียดกว่ากล้องจับความเร็วทั่วไป โดยเป็นความเร็วเฉลี่ยตลอดระยะทางระหว่างกล้อง 2 จุด
ตั้งกล้องกึ่งกลางถนน ตัวอย่างเช่น ถนน 4 เลน ตั้งกล้องให้อยู่ระหว่างเลนที่ 2 กับเลนที่ 3 ตรวจจับจากทางด้านหลังของรถหรือทางด้านหน้าของรถก็ได้
ข้อมูลที่ได้จะถูกจัดเก็บลงเอาไว้ในฐานข้อมูล (Database) ในฐานข้อมูลจะมีในส่วนของรูปภาพ ข้อความ(Text) ตัวเลข ตัวอักษร ชื่อจังหวัด ยี่ห้อรถยนต์ สีของรถยนต์ และยังสามารถส่งข้อมูลไป Server Command Center, ส่งข้อมูลไปยังระบบออกใบสั่ง หรือระบบอื่น ๆ ผ่าน API และการดำเนินการอื่นตามที่ตั้งค่าไว้

คุณสมบัติของโปรแกรม PPA Speeding

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก Datasheet

บริษัท พีพีเอ อินโนเวชั่น จำกัด

Line: @PPAinnovation

089-321-2777

สำรอง 093-321-4255