โปรแกรมตรวจสอบทะเบียนรถ พร้อมระบบตรวจจับป้ายทะเบียน PPA LicensePlate

จุดเด่น คือ มีAI ที่สามารถอ่านป้ายทะเบียนรถ จากกล้องวงจรปิด ให้เป็นตัวเลข ตัวอักษร ชื่อจังหวัด ได้โดยอัตโนมัติ เป็นบริษัทแรกของไทย (2006) แม่นยำสูงสุดระดับสากล (99%) รองรับ รถยนต์ จักรยานยนต์ รถทูต ทหาร ตำรวจ รถประเทศเพื่อนบ้าน

โปรแกรมจับรถฝ่าไฟแดง พร้อมอ่านทะเบียนรถ PPA RedLight

จุดเด่น คือ มีAI ที่สามารถอ่านป้ายทะเบียนรถ พร้อมทั้งอ่านสัญญาณไฟจราจรพร้อมกัน และ ตรวจสอบรถที่ฝ่าไฟแดง ที่แม่นยำที่สุดในประเทศ (99%) รองรับ รถยนต์ จักรยานยนต์ รถทูต ทหาร ตำรวจ รถประเทศเพื่อนบ้าน

โปรแกรมตรวจจับรถเปลี่ยนเลนเส้นทึบ พร้อมอ่านป้ายทะเบียน PPA LaneChange

จุดเด่น คือ มีAI ที่สามารถอ่านป้ายทะเบียนรถพร้อมทั้งตรวจจับรถคันที่มีการเปลี่ยนเลนบนเส้นหามเปลี่ยนเลน ตัวโปรแกรมอ่านทะเบียนรถมีความแม่นยำที่สุดในประเทศ (99%) รองรับ รถยนต์ จักรยานยนต์ รถทูต ทหาร ตำรวจ รถประเทศเพื่อนบ้าน

โปรแกรมตรวจจับความเร็วรถแบบเฉลี่ย และอ่านป้ายทะเบียนรถ PPA Speeding

จุดเด่น คือ มีAI ที่สามารถอ่านป้ายทะเบียนรถพร้อมทั้งจับความเร็วรถมีความละเอียดมากกว่ากล้องจับความเร็วทั่วไป และ ตัวโปรแกรมอ่านทะเบียนรถมีความแม่นยำที่สุดในประเทศ (99%) รองรับ รถยนต์ จักรยานยนต์ รถทูต ทหาร ตำรวจ รถประเทศเพื่อนบ้าน

โปรแกรมตรวจสอบเลขตู้คอนเทนเนอร์ และเลขทะเบียนรถ PPA Container

จุดเด่นคือ มีAI ที่อ่านเลขตู้ของคอนเทนเนอร์ทั้ด้านบนของตู้และด้านข้างของตู้ ตัวโปรแกรมอ่านทะเบียนรถมีความแม่นยำที่สุดในประเทศ (99%) รองรับ รถยนต์ จักรยานยนต์ รถทูต ทหาร ตำรวจ รถประเทศเพื่อนบ้าน