1

1

บริษัท พีพีเอ อินโนเวชั่น จำกัด เป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2546 โดย นายพุฒิพันธุ์ พลยานันท์ วิศวกร เหรียญเงินและเหรียญทองแดงคอมพิวเตอร์โอลิมปิก โดยได้รับความเชื่อถือจากผู้ใช้บริการทั้งในกลุ่มราชการ เอกชน และต่างประเทศ, รางวัลจากงานประกวดต่างๆ, สื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ขอขอบพระคุณที่ให้ความสนใจใน พีพีเอ อินโนเวชั่น ท่านคือส่วนสำคัญของความสำเร็จของเรา

ปรัชญา

คิดค้นนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมไทย และสังคมโลกInnovate the world

นโยบาย

1. เป็นเลิศด้านคุณภาพซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์
2. รักษาคุณภาพสินค้าและบริการอื่นๆในระดับมาตรฐาน
3. เชื่อถือได้
4. พัฒนาบริษัทอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ทุนจดทะเบียน

5,000,000 บาท

BOI สนับสนุนการลงทุน