ระบบกล้องจับความเร็วรถแบบเฉลี่ย พร้อมอ่านป้ายทะเบียนรถ

จุดเด่นคือ วัดความเร็วรถละเอียดกว่ากล้องจับความเร็วทั่วไป, อ่านป้ายทะเบียนแม่นยำสูง (99%), รองรับ 4 ช่องทางในกล้องเดียว, รองรับ รถยนต์ จักรยานยนต์ รถทูต ทหาร ตำรวจ รถประเทศเพื่อนบ้าน

VDO

ตรวจจับความเร็วรถ
with a record of the general license plate

Covers a wide range ofThai license plates.

Thailand license plates that are currently in use There is a lot to choose from. If you look closely, you'll discover that these license plate cars are also on the running.

and must read the name of the province completely because the registration number of each province can be duplicated including AEC country cars

อ่านเลขทะเบียนรถแม่นที่สุด (99%)

PPA Speeding มีจุดเด่นคือการใช้ระบบตรวจสอบเลขทะเบียนที่แม่นยำที่สุด PPA LicensePlate ซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถรองรับป้ายทะเบียนที่ใช้งานจริงในประเทศไทย ซึ่งนับได้ว่าเป็นงานที่ท้าทายทีเดียว เพราะต้องสามารถรองรับชื่อจังหวัด ที่ตัวอักษรมีขนาดเล็กที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง และมีป้ายทะเบียนจำนวนหนึ่งที่ ป้ายลอก ซีดจาง กรอบป้ายบังตัวอักษร น็อตบัง โคลนบัง ติดทอง ติดสติ๊กเกอร์ นอกจากนั้นยังต้องรองรับทุกกรณีดังกล่าว ในเวลากลางคืน และเมื่อฝนตกหนัก หรือมีหมอกควัน

Installation

Prepare the Computer and IP camera according to the Datasheet.
ปกติติดตั้งหลายจุดตลอดเส้นทาง เช่น ทุกๆ 10 กม. (ขั้นต่ำ 2 จุด) สามารถตรวจจับความเร็วได้ละเอียดกว่ากล้องจับความเร็วทั่วไป โดยเป็นความเร็วเฉลี่ยตลอดระยะทางระหว่างกล้อง 2 จุด
ตั้งกล้องกึ่งกลางถนน ตัวอย่างเช่น ถนน 4 เลน ตั้งกล้องให้อยู่ระหว่างเลนที่ 2 กับเลนที่ 3 ตรวจจับจากทางด้านหลังของรถหรือทางด้านหน้าของรถก็ได้
ข้อมูลที่ได้จะถูกจัดเก็บลงเอาไว้ในฐานข้อมูล (Database) ในฐานข้อมูลจะมีในส่วนของรูปภาพ ข้อความ(Text) ตัวเลข ตัวอักษร ชื่อจังหวัด ยี่ห้อรถยนต์ สีของรถยนต์ และยังสามารถส่งข้อมูลไป Server Command Center, ส่งข้อมูลไปยังระบบออกใบสั่ง หรือระบบอื่น ๆ ผ่าน API และการดำเนินการอื่นตามที่ตั้งค่าไว้

คุณสมบัติของโปรแกรม PPA Speeding

More information is available at Datasheet.