Parking

ระบบบริหารที่จอดรถ คิดเงินค่าจอด ด้วยระบบอ่านป้ายทะเบียนรถ

ป้องกันการวนบัตร, อ่านป้ายแม่นจริง, (99%), รองรับ รถยนต์ มอเตอร์ไซต์ รถทูต ทหาร ตำรวจ, ซื้อเฉพาะซอฟต์แวร์ได้

.

ขอขอบพระคุณลูกค้าสำคัญที่ให้ความไว้วางใจ

Royal Thai Police
Royal Thai Navy
Royal Thai Air Force
Department of Land Transport
Department of Airports
Aeronautical Radio of Thailand
Tourism Authority of Thailand
The Mall
Muang Thai Insurance
O-NES Tower
BNH Hospital
Sansiri

คิดเงินค่าจอดรถ

รายชั่วโมง รายวัน

ป้องกันการวนบัตร

Anti Passback ป้องกันบัตรใบเดียวจอดหลายคัน เปิดไม้กั้นให้รถภายใน ตามโควต้าที่จอดรถที่กำหนดได้ สลับรถเข้าจอดได้

Detect license plate most accurately

Thai license plate accuracy 99%.

Last Pass

ตรวจสอบภาพรถ เทียบกับจุดตรวจล่าสุดที่รถวิ่งผ่าน

Easy installation

Because the PPA License Plate has human-like skills, simply configure the camera to show the registration number well enough for people to understand it.

Analyze the characteristics of the car

Type of car registration, brand, color, model, year.

Blacklist Alert

When suspect license plates are discovered, an automatic alert is sent out.

All weather conditions are supported

Heavy rain, fog, day and night, license plates scratched and dirty license plate

Submit work 100%

SI and other brands When the work that was sent didn't pass, the sender switched to PPA. The job was completed successfully. because the product is a perfect match for the cover 100%.

Quickly find license plates

With the "Search" license plate button, you can find it right away.

API

Supports development to connect to other systems.

Covers a wide range ofThai license plates.

Thailand license plates that are currently in use There is a lot to choose from. If you look closely, you'll discover that these license plate cars are also on the running.

and must read the name of the province completely because the registration number of each province can be duplicated including AEC country cars

Auction License Plate

Motorcycle License Plate

Police License Plate

Military License Plate

Embassy License Plate

Sightseeing License Plate

Truck License Plate

Red License Plate

Laos License Plate

Cambodia License Plate

Myanmar License Plate

Malaysia License Plate

VDO

System for open the barrier gate
System for countries in the vicinity
.

Other video cases

ใช้ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถที่แม่นที่สุด (99%) PPA License Plate

Choosing PPA License Plate is more cost-effective, according to customer testing. The program has been evolving over time. Can accommodate license plates that are currently in use in Thailand. This is a really difficult assignment. because it must be able to support the name of the province, which is one of the world's smallest countries, and there are a number of peeling and fading license plates Gold, sticker, frame, name shield, fender nut, mudguard Furthermore, all such cases must be supported. at night and when there is a lot of rain or smog
Most consumers will find that the PPA License Plate fulfills their needs. The angle of the camera that will be used to read license plates can be set to any angle. If the installation space at the site is limited, such as when the camera blurs and the image isn't very clear, The PPA License Plate can accurately detect the registration number at the level that the reader's eyes can see.

Detect license plates at night

Detect license plate blur

Detects license plates that are obscured

Detects license plates that are peeling

Detect License Plate Tilt

Heavy rain & Provincial License Plate Scratched

Installation

Prepare the Computer and IP camera according to the Datasheet.
ติดตั้งโปรแกรมระบบบริหารที่จอดรถ PPA Parking และติดตั้งกล้องส่องไปยังบริเวณที่ต้องการอ่านป้ายทะเบียน เมื่อมีรถวิ่งเข้ากล้องที่ระยะอ่านป้าย ระบบบริหารที่จอดรถ PPA Parking จะอ่านเลขทะเบียนรถเป็น ตัวเลข ตัวอักษร ชื่อจังหวัด
หลังจากนั้นระบบ PPA Parking จะทำการบริหารที่จอดรถ ตามที่ตั้งค่าไว้ เช่น คำนวนค่าจอดรถ, ตรวจสอบโควต้าที่จอดรถสำหรับรถภายใน, ป้องกันการวนบัตร, เปิดไม้กั้นอัตโนมัติ, บันทึกลงใน Database เพื่อการค้นหาภายหลัง, แจ้งเตือนรถ blacklist ฯลฯ

ฟังก์ชันที่สำคัญของระบบบริหารที่จอดรถ PPA Parking

Member
เป็นฟังก์ชันที่สามารถนำไปประยุกต์กับที่จอดรถ ได้หลากหลายประเภท ตัวอย่างเช่น ออฟฟิศ คอนโด หมู่บ้าน ฯลฯ สามารถใช้สั่งเปิดไม้กั้นให้กับรถสมาชิกอัตโนมัติได้ ซึ่งถ้ารถที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ใน Member ไม้กั้น หรือ ประตูไฟฟ้าก็จะไม่เปิดให้ เป็นต้น ทั้งนี้ฟังก์ชัน Member ก็ยังมีความสามารถที่น่าสนใจ คือ Anti Passback การกำหนดโควต้าการเข้าจอด และกำหนดวันเริ่มและหมดอายุได้ ซึ่งเหมาะสำหรับที่จอดรถ ที่ต้องการจำกัดสิทธิ์ในการจอดรถ เป็นต้น
Car search
Functions used to verify information and license plates including making reports to make it easier to check. The search function has several sub-functions, such as selecting the date and time of the report creation. Searching for information that is a blacklist case or a member case, etc.

Car statistics graph
It is a function that displays data on the number of cars entering the area; the software will display how many cars enter and exit the area each day, month, and year, for example, today there are more cars than yesterday, or the day before, etc.
You can also view statistics by location. Vehicle registration types statistics, as well as vehicle brand statistics

Map / Tracking
เป็นฟังก์ชันที่จะแสดงเส้นทางของรถคันดังกล่าว พร้อมข้อมูลเข้าและออก รวมไปถึงข้อมูลรถ เพื่อแจ้งว่ารถคันดังกล่าวเข้าจากช่องทางไหนและออกไปช่องทางไหน

Blacklist
It's a feature of the security and alerts section. When a suspicious vehicle enters the region, the system will send an alert to the area's security staff.
Sync
It is a function that sends data from the child device to the parent computer via the network. For example, a license plate detector is installed across the country and syncs the data from each point to the parent device so that it can be checked. easy Can check the entire journey of the car
In a small network, an example of synchronization
In a large network, an example of synchronization

.

PPA INNOVATION COMPANY LIMITED

Line: @PPAinnovation

095-556-8297