ซอฟต์แวร์ระบบบริหารที่จอดรถ คิดเงินค่าจอด ด้วยระบบอ่านป้ายทะเบียนรถ

ป้องกันการวนบัตร อ่านป้ายแม่นมาก (99%) รองรับ รถยนต์ มอเตอร์ไซต์ รถทูต ทหาร ตำรวจ

.

ขอขอบพระคุณลูกค้าสำคัญที่ให้ความไว้วางใจ

Royal Thai Police
Royal Thai Navy
Royal Thai Air Force
Department of Land Transport
Department of Airports
Aeronautical Radio of Thailand
Tourism Authority of Thailand
The Mall
Muang Thai Insurance
O-NES Tower
BNH Hospital
Sansiri

Covers a wide range ofThai license plates.

Thailand license plates that are currently in use There is a lot to choose from. If you look closely, you'll discover that these license plate cars are also on the running.

and must read the name of the province completely because the registration number of each province can be duplicated including AEC country cars

VDO

System for open the barrier gate
System for countries in the vicinity
.

Other video cases

ใช้ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถที่แม่นที่สุด (99%) PPA License Plate

Choosing PPA License Plate is more cost-effective, according to customer testing. The program has been evolving over time. Can accommodate license plates that are currently in use in Thailand. This is a really difficult assignment. because it must be able to support the name of the province, which is one of the world's smallest countries, and there are a number of peeling and fading license plates Gold, sticker, frame, name shield, fender nut, mudguard Furthermore, all such cases must be supported. at night and when there is a lot of rain or smog
Most consumers will find that the PPA License Plate fulfills their needs. The angle of the camera that will be used to read license plates can be set to any angle. If the installation space at the site is limited, such as when the camera blurs and the image isn't very clear, The PPA License Plate can accurately detect the registration number at the level that the reader's eyes can see.

Installation

Prepare the Computer and IP camera according to the Datasheet.
Set the camera to the area where you'll be looking for the license plate. to view the registration number clearly PPA License Plate will process the image from the camera and convert it to Text, numbers, letters, province name, car brand, car color, and picture when a car runs into the camera at the reading distance of the sign License plate reader.
It will then save to your computer. can search later, send information to the Server Command Center, alert the car blacklist, open the barrier for the car inside, Send data to other systems using an API, and do other tasks as needed.

ฟังก์ชันที่สำคัญ ๆ ของโปรแกรม PPA Parking

Member
It's a versatile function that can be used in a variety of situations. Suitable for a variety of professions, such as condo work, village, and can be used to order the barrier to open for the residents by connecting via Relay USB to order the barrier to open, which will not open Barriers or electric doors if the automobile is not registered Member, and so on. Another notable feature in the Member function is Anti Passback, which restricts parking access. It can specify the start and end dates of that right, which is useful in areas where parking rights are limited, for example.
Car search
Functions used to verify information and license plates including making reports to make it easier to check. The search function has several sub-functions, such as selecting the date and time of the report creation. Searching for information that is a blacklist case or a member case, etc.

Car statistics graph
It is a function that displays data on the number of cars entering the area; the software will display how many cars enter and exit the area each day, month, and year, for example, today there are more cars than yesterday, or the day before, etc.
You can also view statistics by location. Vehicle registration types statistics, as well as vehicle brand statistics

Map / Tracking
เป็นฟังก์ชันที่จะแสดงเส้นทางของรถคันดังกล่าว พร้อมข้อมูลเข้าและออก รวมไปถึงข้อมูลรถ เพื่อแจ้งว่ารถคันดังกล่าวเข้าจากช่องทางไหนและออกไปช่องทางไหน

Blacklist
It's a feature of the security and alerts section. When a suspicious vehicle enters the region, the system will send an alert to the area's security staff.
Sync
It is a function that sends data from the child device to the parent computer via the network. For example, a license plate detector is installed across the country and syncs the data from each point to the parent device so that it can be checked. easy Can check the entire journey of the car
In a small network, an example of synchronization
In a large network, an example of synchronization