ระบบกล้องจับรถเปลี่ยนเลนเส้นทึบ พร้อมอ่านป้ายทะเบียน

จุดเด่นคือ ความแม่นยำในการอ่านป้ายทะเบียน (99%), รองรับ 4 ช่องทางในกล้องเดียว, รองรับ รถยนต์ จักรยานยนต์ รถทูต ทหาร ตำรวจ รถประเทศเพื่อนบ้าน

VDO

ตรวจจับรถเปลี่ยนเลนเส้นทึบ
with a record of the general license plate

Covers a wide range ofThai license plates.

Thailand license plates that are currently in use There is a lot to choose from. If you look closely, you'll discover that these license plate cars are also on the running.

and must read the name of the province completely because the registration number of each province can be duplicated including AEC country cars

Detects license plates most accurately (99%)

PPA LaneChange มีจุดเด่น คือ การใช้ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถที่แม่นยำที่สุด PPA LicensePlate ซึ่งการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถรองรับป้ายทะเบียนที่ใช้งานจริงในประเทศไทย ซึ่งนับว่าเป็นงานที่ท้าทายทีเดียว เพราะต้องสามารถรองรับชื่อจังหวัด ที่ตัวอักษรมีขนาดเล็กที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง และมีป้ายทะเบียนจำนวนหนึ่งที่ ป้ายลอก ซีดจาง กรอบป้ายบังตัวอักษร น็อตบัง โคลนบัง ติดทอง ติดสติ๊กเกอร์ นอกจากนั้นยังต้องรองรับทุกกรณีดังกล่าว ในเวลากลางคืน และเมื่อฝนตกหนัก หรือมีหมอกควัน

Installation

Prepare the Computer and IP camera according to the Datasheet.
ตั้งกล้องให้อยู่กึ่งกลางถนน โปรแกรมจะทำการประมวลภาพรถคันที่ข้ามเส้นที่มาร์คเอาไว้ ซึ่งข้อมูลที่ได้มาจะถูกจัดเก็บลงใน Database จะมีในส่วนของรูปภาพ ข้อความ(Text) ตัวเลข ตัวอักษร ชื่อจังหวัด ยี่ห้อรถยนต์ สีของรถยนต์ ตัวโปรแกรมสามารถค้นหารถที่เปลี่ยนเลนเส้นทึบได้ภายหลัง และยังสามารถ ส่งข้อมูลไป Server Command Center, ส่งข้อมูลไปยังระบบออกใบสั่ง หรือระบบอื่น ๆ ผ่าน API และการดำเนินการอื่นตามที่ตั้งค่าไว้

คุณสมบัติของโปรแกรม PPA LaneChange

More information is available at Datasheet.