ซอฟต์แวร์ระบบกล้องอ่านเลขตู้คอนเทนเนอร์

และเลขทะเบียนรถ

ความแม่นยำสูง (98%) รองรับทั้งเลขคอนเทนเนอร์ด้านบนตู้ ด้านข้างตู้ และด้านหลังตู้ ลดความผิดพลาดกรณีใช้คนจดหมายเลขตู้ ประหยัดเวลาในการรอคิวเข้าลานจอด

VDO

โปรแกรมตรวจสอบเลขตู้คอนเทนเนอร์
และเลขทะเบียนรถ

อ่านแม่นที่สุด

PPA Container มีจุดเด่น คือ ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถที่แม่นที่สุด สามารถรองรับป้ายทะเบียนที่ใช้งานจริงในประเทศไทย ซึ่งนับว่าเป็นงานที่ท้าทายทีเดียว เพราะต้องสามารถรองรับชื่อจังหวัด ที่ตัวอักษรมีขนาดเล็กที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง และมีป้ายทะเบียนจำนวนหนึ่งที่ ป้ายลอก ซีดจาง น็อตบัง โคลนบัง ติดสติ๊กเกอร์ นอกจากนั้นยังต้องรองรับทุกกรณีดังกล่าว ที่มุมกล้องเอียง กล้องเบลอ ในเวลากลางคืน เมื่อฝนตกหนัก หรือมีหมอกควันได้อีกด้วย
PPA Container รองรับเลขตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้งานจริง ที่ถลอก อ่านไม่ออกทุกตัว PPA Container สามารถอ่านเลขตู้คอนเทนเนอร์ จากด้านข้างตู้ ด้านหลังตู้ ด้านบนตู้ มาเทียบกัน และรวมเป็นเลขตู้คอนเทนเนอร์ที่สมบูรณ์ได้ในเสี้ยววินาที สามารถลดเวลาปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลงได้เป็นอย่างมาก

Installation

Prepare the Computer and IP camera according to the Datasheet.
กรณีการอ่านรถบรรทุกจะใช้กล้องตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป โดยกล้องตัวที่ 1 จะตั้งให้อ่านป้ายทะเบียนรถบรรทุก กล้องตัวที่ 2 จะตั้งด้านบนเพื่อให้อ่านเลขด้านบนตู้ Container ก็ได้ หรือตั้งด้านข้างให้อ่านเลขข้างตู้และหลังตู้ Container ก็ได้
หรือจะใช้กล้อง 3 ตัว ตั้งทั้งด้านข้างและด้านบนก็ได้ โปรแกรมจะประมวลผลรวมกันโดยอัตโนมัติ
หลังจากที่โปรแกรม Detect ข้อมูลเลขตู้คอนเทนเนอร์และป้ายทะเบียนรถได้แล้ว จะเก็บข้อมูล ในรูปแบบข้อความ(Text) และภาพถ่าย สามารถค้นหารถภายหลังได้, สามารถส่งข้อมูลไป Server Command Center หรือ ส่งข้อมูลไประบบอื่นๆโดยผ่าน API และการดำเนินการอื่นตามที่ตั้งค่าไว้

คุณสมบัติของโปรแกรม PPA Container

More information is available at Datasheet.