กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานทุนวิจัยโปรแกรม พีพีเอ ตาทิพย์ คอมพิวเตอร์พูดได้สำหรับคนตาบอดไทย แก่นายพุฒิพันธุ์ พลยานันท์ ผู้ก่อตั้ง บริษัท พีพีเอ อินโนเวชั่น จำกัด ณ อาคารชัยพัฒนา วังสวนจิตรลดา

บริษัท พีพีเอ อินโนเวชั่น จำกัด เป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2546 โดย นายพุฒิพันธุ์ พลยานันท์ วิศวกร เหรียญเงินและเหรียญทองแดงคอมพิวเตอร์โอลิมปิก โดยได้รับความเชื่อถือจากผู้ใช้บริการทั้งในกลุ่มราชการ เอกชน และต่างประเทศ, รางวัลจากงานประกวดต่างๆ, สื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
ขอขอบพระคุณที่ให้ความสนใจใน พีพีเอ อินโนเวชั่น ท่านคือส่วนสำคัญของความสำเร็จของเรา

ปรัชญา

คิดค้นนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมไทย และสังคมโลก
Innovate the world

นโยบาย

1. เป็นเลิศด้านซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์
2. เชื่อถือได้
3. พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

BOI สนับสนุนการลงทุน