โปรแกรมตรวจสอบทะเบียนรถ ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถ (ALPR) คือ ระบบกล้อง AI ที่สามารถอ่านป้ายทะเบียนรถ ได้โดยอัตโนมัติ เพียงแค่ขับผ่าน ระบบจะตรวจเช็ค ทะเบียนรถต้องสงสัย, Member, Visitor และแจ้งเตือน หรือเปิดไม้กั้น ได้ทันที เพิ่มศักยภาพระบบบริหารจัดการทั่วไป ให้เป็นระบบบริหารจัดการอัจฉริยะ เพิ่มความปลอดภัย ความสะดวก ขั้นสุด ให้แก่ผู้ใช้บริการ

.

ได้รับความเชื่อมั่นจากทั่วประเทศ และต่างประเทศ (รวมกว่า 1,000 กล้อง)

1

ระบบอ่านป้ายทะเบียน 2 ช่องทาง

อ่านป้ายทะเบียน รถประเทศเพื่อนบ้าน
ระบบสั่งเปิดไม้กั้น
.

VDO อ่านป้ายทะเบียนอื่น ๆ

เหมาะสำหรับ

• ตรวจสอบรถยนต์ Smart City จุดตรวจ ด่านตรวจต่างๆ
• รักษาความปลอดภัย ประตูเข้าออกแต่ละสาขา ค้นหารถหาย รถต้องสงสัย
• ทำ Promotion/CRM ลูกค้าสมาชิก ลูกค้า VIP จากเลขป้ายทะเบียนรถ
• ตรวจสอบการเก็บเงิน ค่าจอดรถ, การชั่งน้ำหนักสินค้ารถบรรทุก, ค่าทางด่วน
• เปิดไม้กั้นอัตโนมัติ จากเลขป้ายทะเบียนรถ สำหรับลูกบ้านหมู่บ้าน คอนโดมิเนียม บุคคลภายในหน่วยงาน

รายละเอียดอื่นๆ

• มีหลายรุ่นให้เลือกซื้อตามความต้องการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Datasheet
• Video Presentation
• Power Point Presentation

การทำงาน

เมื่อมีรถวิ่งเข้าระยะอ่านป้ายกล้องจะส่งภาพที่ได้ไปที่โปรแกรม PPA แบบ Real Time โดยผ่าน RTSP โปรแกรม PPA จะทำการประมวลภาพและแปลงภาพให้เป็น ข้อความ(Text) ตัวเลข ตัวอักษร จังหวัด ยี่ห้อรถยนต์ สีของรถยนต์ และรูปภาพ แล้วนำเก็บลงDatabaseในเครื่อง ตัวโปรแกรมมีการปล่อย API เพื่อให้ทางลูกค้าสามารถที่จะมาดึงข้อมูลของป้ายทะเบียนจากโปรแกรม PPA ไปใช้กับโปรแกรมของทางลูกค้าได้

.

ตัวอย่าง การติดตั้งกล้องเพื่ออ่านป้ายทะเบียน

.

โปรแกรมตรวจสอบทะเบียนรถ ที่แม่นที่สุด (99%)

จากการทดสอบของลูกค้าหลายเจ้า เลือกใช้ PPA แม้ราคาสูงกว่า แต่คุ้มค่ากว่า และมีการพัฒนาตัวโปรแกรมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการ ของลูกค้าได้มากที่ที่สุด เพื่อให้รองรับแต่ละสถานการณ์ เช่น มุมกล้องที่จะใช้สำหรับ การอ่านป้ายทะเบียนสามารถที่จะติดมุมแบบไหนก็ได้ใน กรณีที่หน้างาน มี พื้นที่จำกัดเรื่องการติดตั้ง , การอ่านป้ายทะเบียนที่ลอกเป็นสีขาวโพลนก็สามารถอ่านได้เช่นกัน รวมไปถึงช่วงเวลาที่กล้องเบลอภาพไม่ชัดมากในระดับที่สายตาคน อ่านออกตัวโปรแกรม PPA UV License Plate ก็สามารถที่จะอ่านป้ายทะเบียนได้ถูกต้องแม่นยำ
กล้องเอียงมุมติดตั้งที่จำกัด
ป้ายลอก

กล้องเบลอ

ฟังก์ชันที่สำคัญ ๆ ของโปรแกรม PPA License Plate

ในตัวโปรแกรม PPA UV License Plate นั้นก็ได้มีการพัฒนาในส่วนของฟังก์ชันต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่องเช่นกันเพื่อที่จะได้ตอบรับกับความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย และ เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานโปรแกรมโดยประโยชน์ของแต่ละฟังก์ชันนั้นซึ่งมีความแตกต่างกัน รวมไปถึงของความทันสมัยของแต่ละฟังก์ชัน

การค้นหารถ
เป็นฟังก์ชันที่ใช้เช็คข้อมูลของป้ายทะเบียน รวมไปถึงการทำรีพอร์ต ออกมาในรูปแบบ Excel และไฟล์ Browser เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ ฟังก์ชัน ค้นหา จะมีฟังก์ชันย่อย ๆ อีกมากมาก เช่น การเลือกวันเวลาในการทำรีพอร์ต การค้นหาข้อมูลที่เป็น Blacklist หรือ Member ฯลฯ
ตัวอย่าง ฟังก์ชัน ค้นหา

กราฟสถิติรถ
เป็นฟังก์ชันที่จะโชว์สถิติปริมาณรถที่เข้าในพื้นที่โปรแกรมจะโชว์ให้ดูว่า ในแต่ละวัน หรือ เดือน หรือ ปี มีรถที่เข้าออกพื้นที่เท่าไร ตัวอย่างเช่น วันนี้มีรถเข้ามามากกว่าเมื่อวาน หรือวันก่อนหน้า เป็นต้น เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องมีการเก็บสถิติในการณีที่มีรถเข้าผ่านพื้นที่

ตัวอย่าง ฟังก์ชัน Statistic
Map
เป็นฟังก์ชันที่จะแสดงเส้นทางของรถคันดังกล่าวที่มีการเข้าผ่านระบบครั้งแรก และเมื่อผ่านระบบอีกครั้งจะมีการโชว์เส้น พร้อมข้อมูลเข้าและออก รวมไปถึงข้อมูลรถ เพื่อแจ้งว่ารถคันดังกล่าวเข้าจากช่องทางไหนและออกไปช่องทางไหน
Camera Status
เป็นฟังก์ชันที่จะแสดงตำแหน่งของกล้องที่ถูกติดตั้งในแต่ละพื้นที่ ที่ตัวกล้องมีการเชื่อมต่ออยู่ในวงเดียวกัน สามารถที่จะเช็คได้ว่ากล้องตัวไหน Offline หรือกล้องตัวไหนยังOnlineอยู่ เหมาะสำหรับ ต้องมีการติดกล้องที่ไกล ๆ สามารถเช็คได้ว่ากล้องไหนไม่ติดก็สามารถจะแก้ไขได้ไว
ตัวอย่าง ฟังก์ชัน Camera Status

Member
เป็นฟังก์ชันที่สามารถนำไปประยุกต์ได้หลากหลาย เหมาะกับหลายหน้างาน ตัวอย่างเช่น งานคอนโด หมู่บ้าน สามารถที่จะใช้ในการสั่งให้เปิดไม้กั้นให้กับลูกบ้านได้ โดยต่อผ่าน Relay USB เพื่อที่ไปสั่งเปิดไม้กั้นซึ่งถ้ารถที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ใน Member ไม้กั้น หรือ ประตูไฟฟ้าก็จะไม่เปิดให้ เป็นต้น ซึ่งในฟังก์ชัน Member ก็ยังมีอีกฟังก์ชันที่น่าสนใจ คือ Anti Passback จำกัดสิทธิ์การเข้าจอด และกำหนดวันเริ่มและหมดอายุของสิทธิ์นั้นๆได้ ซึ่งเหมาะสำหรับ พื้นที่ที่ต้องมีการจำกัดสิทธิ์ในการจอดรถ เป็นต้น
ตัวอย่าง ฟังก์ชัน Member

Blacklist
เป็นฟังก์ชันในส่วนรักษาความปลอดภัยและแจ้งเตือน เมื่อมีรถที่ต้องสงสัยเข้ามาในพื้นที่ ตัวระบบจะทำการแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของพื้นที่นั้น ๆ
ตัวอย่าง ฟังก์ชัน Blacklist
ตัวอย่าง ฟังก์ชัน Blacklist เมื่อพบรถต้องสงสัย
Sync
เป็นฟังก์ชัน ที่มีการส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย Network จากเครื่องลูกไปที่เครื่องแม่ ส่วนใหญ่จะใช้กับงานพื้นที่ ที่มีลักษณะหน้างานในแต่ละจุดที่มีระยะห่างกันพอสมควร ตัวอย่างเช่น งานตำรวจมีการติดตั้งเครื่องลูกในการอ่านป้ายทะเบียนทั่ว กรุงเทพฯ และ มีการทำSync ข้อมูลของแต่ละจุดมาที่เครื่องแม่ทำให้สามารถตรวจสอบได้ง่าย ข้อดีคือ สามารถที่จะตรวจสอบรถต้องสงสัยที่จะวิ่งเข้ามาในพื้นที่ได้ หรือ สามารถติดตามรถที่คนร้ายใช้ก่อเหตุได้ง่าย โดยสามารถที่มาเช็คที่เครื่องแม่ได้เลยว่ารถคันดังกล่าวมีการวิ่งไปทางเส้นทางไหนบ้าง เป็นต้น
ตัวอย่าง การทำSync แบบเครือข่ายขนาดเล็ก
ตัวอย่าง การทำSync แบบเครือข่ายขนาดใหญ่

Hardware และ การติดตั้ง
โปรแกรมอ่านป้ายทะเบียนสามารถที่จะ Run โปรแกรมแบบ Online ก็ได้ หรือแบบ Offline ก็ได้ ซึ่งจะมีอุปกรณ์ในการรันโปรแกรมพื้นฐาน ดังนี้ คอมพิวเตอร์ , กล้อง , อุปกรณ์สายไฟ , ฮาร์ร๊อค และ Software เป็นต้น การติดตั้งฮาร์ดแวร์และSoftware นำฮาร์ดร๊อคติดตั้งเข้าไปที่บอร์ดของคอมพิวเตอร์โดยตรง ต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ > ติดตั้งโปรแกรมอ่านป้ายทะเบียน > ลงทะเบียนโปรแกรม > ปรับมุมกล้องให้เห็นจุดอ่านป้ายทะเบียน ก็สามารถที่จะใช้งานได้เลย ในส่วนของสเป็คคอมพิวเตอร์จะมีผลเป็นอย่างมากต่อการ Run โปรแกรม เช่น การDelay ของภาพ , การทำงานที่ลื้นใหล ฯลฯ เพราะฉะนั้นจึงควรศึกษาดูว่า ความต้องการที่จะใช้ควรต้องใช้เท่าไร เพื่อให้รองรับกับความต้องการของระบบ
ในส่วนสเปคคอมพิวเตอร์สามารถที่จะเช็คสเปคของคอมพิวเตอร์ ให้ตรงกับความต้องการที่ใช้ได้ที่ Datasheet

.

คุณสมบัติของระบบ PPA License Plate แต่ละรุ่น

มีหลายรุ่นให้เลือกตามความต้องการ คุณสมบัติของ PPA License Plate แต่ละรุ่น สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก Datasheet
.
ผลงาน และ Review จากลูกค้าที่ใช้งานจริง

บริษัท พีพีเอ อินโนเวชั่น จำกัด

Line: @PPAinnovation

089-321-2777

สำรอง 093-321-4255